menu

menu

Over dit initiatief

Een betere methode om over publieksbereik
te rapporteren

MOKER / P_Oi is het platform voor presentatie- en ontwikkelinstellingen in Amsterdam. Samen zetten zij zich in voor beeldend kunstenaars, het kunstklimaat en de zichtbaarheid van hedendaagse kunst in de stad.

MOKER en P_Oi vertegenwoordigen ruim 40 kleine en middelgrote instellingen. Deze instellingen worden tezamen ook wel het middenveld genoemd. Zij bevinden zich immers op een positie tussen de individuele kunstenaar en de kunstopleidingen enerzijds en grotere instellingen en musea anderzijds en vormen daarmee een onmisbare schakel in de beeldende kunstketen.

Die verticale structuur is onmiskenbaar aanwezig, maar doet ook onvoldoende recht aan de veelvormigheid van de sector en de horizontale functie die presentatie- en ontwikkelinstellingen eveneens vervullen. Zij houden zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie en presentatie en fungeren daarmee ook in bredere zin als opleidings- en innovatiemotor. Ze werken lokaal, nationaal en internationaal en spelen voortdurend in op de (internationale) actualiteit in de kunsten.

Voorbij publieksaantallen

Juist omdat deze sector zo veelvormig is, blijken de geldende methoden om publieksbereik in kaart te brengen lang niet altijd passend. Ook worden de verantwoordingen die hierover moeten worden ingediend als een enorme administratieve last ervaren. Cijfers zijn zeker van waarde om iets te zeggen over de omvang van publieksbereik. Maar dat publieksaantallen niet alles zeggen en niet als dé indicator van succes moeten worden gezien, lijkt inmiddels een breed gedragen opvatting in de cultuursector.

Dit ook daadwerkelijk veranderen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. MOKER en P_Oi zijn daarom samen op zoek gegaan naar een betere en flexibele methode om over publieksbereik te rapporteren die recht doet aan de realiteit en omvang van het type organisaties in het middenveld en ook werkelijk wat zegt, betekent en oplevert.

Het resultaat is deze site die je als presentatie- of ontwikkelinstelling als uitgangspunt kunt gebruiken om inzicht te krijgen in je publieksbereik én dit inzicht te delen met anderen, bijvoorbeeld fondsen of sponsors.

Diversiteit in publieksrelaties

Lange tijd is gewerkt met modellen die niet passend waren. Ze lieten weinig ruimte om te laten zien welke verbindingen instellingen allemaal aangaan en hoe relaties met publiek inhoud krijgen. Daar hopen MOKER en P_Oi nu verandering in te brengen. De site beschrijft zes typen publieksrelaties die presentatie- en ontwikkelinstellingen in de beeldende kunst kunnen aangaan. Er zijn organisaties die heel nadrukkelijk op een specifieke relatie met het publiek inzetten, maar er zijn ook organisaties die zich juist breed op verschillende soorten relaties toeleggen. Hierbij is geen sprake van goed of fout: de intensiteit van de verbinding verschilt, evenals het profiel, de schaal en het budget van de organisatie.

Op de site kun je je verdiepen in die publieksrelaties die op jouw instelling van toepassing zijn. Je kunt daar flexibel mee omgaan en categorieën herindelen als dat beter past. Er worden handreikingen gedaan en voorbeelden gegeven van hoe verschillende typen relaties ook voor de buitenwereld inzichtelijk gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld in een jaar- of bestuursverslag. De inzichten die je zo opdoet over de verschillende types publiek kunnen ook bruikbaar zijn in de voorbereiding van een monitoringsgesprek, bestuurs- of Raad van Toezichtvergadering of bij het schrijven van een nieuw beleidsplan.

MOKER en P_Oi willen laten zien dat publieksbereik er ook anders uit kan zien en moedigen subsidiegevers aan zich hierdoor te laten inspireren, zodat hun verantwoordingsformulieren in de toekomst beter gaan aansluiten op de praktijk van presentatie- en ontwikkelinstellingen in de beeldende kunst.

Met dank aan:

Yvonne Franquinet

Anne van Geffen

Amber Schrama

Arend-Jan Weijsters

Maaike Lauwaert

Djuna Spreksel

Huib Haye van der Werf

Diana Krabbendam

Fleur Kuypers

Ezra van der Schaaf

Iris Dik

Holger Nikisch

Annet Zondervan

Susanne van Lieshout

Josien Pieterse

Marit van Splunter

Frédérique Bergholz

Noni May Betcke

Danielle Kuijten

Reinier Klok

Maija Jussila

Vevi van der Vliet

Gaby Wijers

Bonnie Dumanaw

Douke IJsselstein

Wouter Koelman

Rapti Miedema

Carmen Muskee

Minouche Wardenaar

Diane Elshout

Ellis Kat

Sinja Bloeme

Rafael Mulder

Brecht Russchen

Valeria Marchesini

Nienke Vijlbrief

Rob van de Werdt

Madelon van Schie

Eve Dullaart

Lucas van der Velden

Stefan Wharton

Michiel Huijsman

Renate Zentschnig

Nadia Benchagra

Annette Wolfsberger

Gijs Boerwinkel

Stef van den Broek

Tamar ter Steege

Roman Ermolaev

Michel Langendijk

Alice Smits

Privacyverklaring

Via deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld, bewaard of gedeeld met andere partijen. Alle afbeeldingen zijn met toestemming van de betreffende presentatie- of ontwikkelinstellingen op deze website geplaatst.

Bij vragen over het gebruik van foto’s of het privacybeleid, aarzel niet om contact op te nemen met MOKER / P_Oi.

verken de publieksrelaties

Hoe ben je bezig met je publiek?

Over deze site

Ditisonspubliek.nl kun je als presentatie- of ontwikkelinstelling gebruiken om inzicht te krijgen in je publieksbereik én dit inzicht te delen met anderen, bijvoorbeeld fondsen of sponsors.

een initiatief van

MOKER / P_Oi (2022)

Over deze site

Ditisonspubliek.nl kun je als presentatie- of ontwikkelinstelling gebruiken om inzicht te krijgen in je publieksbereik én dit inzicht te delen met anderen, bijvoorbeeld fondsen of sponsors.

een initiatief van

MOKER / P_Oi (2022)

Over deze site

Ditisonspubliek.nl kun je als presentatie- of ontwikkelinstelling gebruiken om inzicht te krijgen in je publieksbereik én dit inzicht te delen met anderen, bijvoorbeeld fondsen of sponsors.

een initiatief van

MOKER / P_Oi (2022)