menu

menu

Drie methodes om publieksbereik in kaart te brengen

Een manier van rapporteren die wat zegt,
betekent en oplevert

download deze pagina als PDF 📄

Bij het in kaart brengen van publieksbereik, ligt momenteel een onevenredige nadruk op het tellen van tentoonstellingsbezoekers. Het publiek van presentatie- en ontwikkelinstellingen onderneemt echter veel meer activiteiten dan alleen tentoonstellingsbezoek: het doet mee aan workshops, maakt zelf kunst of een tentoonstelling, luistert naar podcasts, doneert geld, bekijkt online content, leest de nieuwsbrief, doet vrijwilligerswerk, komt iets eten of drinken, leent een kunstwerk, praat mee tijdens een kennissessie, laat een reactie achter op sociale media etc.

Daarmee is het publiek lang niet altijd (alleen) bezoeker, maar ook maker, gebruiker, luisteraar, lezer, achterban, leerling. Dat moeten we toch ook meetellen?

Het meest rijke beeld van het publiek van presentatie- en ontwikkelinstellingen ontstaat als we dit publiek niet alleen tellen, maar ook iets vertellen over wie het publiek is en wat het hen brengt om in contact te zijn met de instelling.

Bij het in kaart brengen van publieksbereik, ligt momenteel een onevenredige nadruk op het tellen van tentoonstellingsbezoekers. Het publiek van presentatie- en ontwikkelinstellingen onderneemt echter veel meer activiteiten dan alleen tentoonstellingsbezoek: het doet mee aan workshops, maakt zelf kunst of een tentoonstelling, luistert naar podcasts, doneert geld, bekijkt online content, leest de nieuwsbrief, doet vrijwilligerswerk, komt iets eten of drinken, leent een kunstwerk, praat mee tijdens een kennissessie, laat een reactie achter op sociale media etc.

Daarmee is het publiek lang niet altijd (alleen) bezoeker, maar ook maker, gebruiker, luisteraar, lezer, achterban, leerling. Dat moeten we toch ook meetellen?

Het meest rijke beeld van het publiek van presentatie- en ontwikkelinstellingen ontstaat als we dit publiek niet alleen tellen, maar ook iets vertellen over wie het publiek is en wat het hen brengt om in contact te zijn met de instelling.

Het zal voor kleinere organisaties lang niet altijd haalbaar zijn om alle methodes in te zetten. Door bewust te kiezen voor een of meer methodes die passen bij de publieksrelaties van de instelling, wegen we publieksbereik veel meer naar waarde.

Het zal voor kleinere organisaties lang niet altijd haalbaar zijn om alle methodes in te zetten. Door bewust te kiezen voor een of meer methodes die passen bij de publieksrelaties van de instelling, wegen we publieksbereik veel meer naar waarde.

Over tellen van publieksbereik

Het is zeker interessant om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan een tentoonstelling of ander publieksprogramma. Maar er is nog veel meer dat we kunnen tellen: het aantal nieuwsbriefabonnees of social mediavolgers, het aantal leerlingen dat aan educatieprogramma's deelneemt, het aantal vrijwilligers, het aantal artists in residence, het aantal bestellers van een publicatie etc. Door te tellen ontstaat een beeld van ontwikkelingen in de tijd en wordt het mogelijk om realistische targets op te stellen. Naast het aantal bezoekers of deelnemers kan het interessant zijn om te kijken naar de intensiteit van de interactie met verschillende typen publiek. Sommige instellingen trekken steeds nieuwe bezoekers, terwijl anderen juist te maken hebben met veel vast publiek dat regelmatig terugkeert. Maar ook de lengte van de betrokkenheid doet ertoe: gaat het om een korte intensieve periode van contact of juist om een langdurige relatie?

Over tellen van publieksbereik

Het is zeker interessant om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan een tentoonstelling of ander publieksprogramma. Maar er is nog veel meer dat we kunnen tellen: het aantal nieuwsbriefabonnees of social mediavolgers, het aantal leerlingen dat aan educatieprogramma's deelneemt, het aantal vrijwilligers, het aantal artists in residence, het aantal bestellers van een publicatie etc. Door te tellen ontstaat een beeld van ontwikkelingen in de tijd en wordt het mogelijk om realistische targets op te stellen. Naast het aantal bezoekers of deelnemers kan het interessant zijn om te kijken naar de intensiteit van de interactie met verschillende typen publiek. Sommige instellingen trekken steeds nieuwe bezoekers, terwijl anderen juist te maken hebben met veel vast publiek dat regelmatig terugkeert. Maar ook de lengte van de betrokkenheid doet ertoe: gaat het om een korte intensieve periode van contact of juist om een langdurige relatie?

stappenplan

Hoe kan je het beste publieksbereik tellen?

Cijfers die je kan bijhouden over makersactiviteiten zijn onder andere:

aantal makers/deelnemers

aantal betrokkenen en professionals met wie makers/deelnemers als deel van de activiteit in contact zijn gekomen

intensiteit en duur van de relatie met makers/deelnemers

stappenplan

Hoe kan je het beste publieksbereik tellen?

Cijfers die je kan bijhouden over makersactiviteiten zijn onder andere:

aantal makers/deelnemers

aantal betrokkenen en professionals met wie makers/deelnemers als deel van de activiteit in contact zijn gekomen

intensiteit en duur van de relatie met makers/deelnemers

Over eigenschappen noteren

Er is vaak discussie over of het van presentatie- en ontwikkelinstellingen verwacht mag worden dat ze een breder publiek bereiken dan alleen professionals. Kunstprofessionals vormen duidelijk een min of meer natuurlijk publiek voor hen. Het is zeker relevant om in kaart te brengen in hoeverre het publiek bestaat uit professionals, maar het is vooral ook interessant om te weten wat de achtergrond is van waaruit iemand contact heeft met een instelling. Vaak is dat lang niet zo eenduidig als de tweedeling professional-breed publiek veronderstelt. Een opvallende ontwikkeling is bovendien dat professionals die zich met presentatie- en ontwikkelinstellingen inlaten, lang niet altijd meer alleen uit de kunstsector komen, maar juist ook uit andere domeinen, zoals zorg, onderwijs, welzijn of natuur & milieu. Het doet er ook toe waar publiek vandaan komt, omdat dit iets zegt over het werkgebied van de instelling: is dat vooral internationaal, eerder nationaal, stedelijk of gericht op de directe omgeving? Het hangt van het profiel van de instelling af, welke eigenschappen van het publiek relevant zijn, denk bijvoorbeeld aan woonplaats, leeftijd en werkkring.

Over eigenschappen noteren

Er is vaak discussie over of het van presentatie- en ontwikkelinstellingen verwacht mag worden dat ze een breder publiek bereiken dan alleen professionals. Kunstprofessionals vormen duidelijk een min of meer natuurlijk publiek voor hen. Het is zeker relevant om in kaart te brengen in hoeverre het publiek bestaat uit professionals, maar het is vooral ook interessant om te weten wat de achtergrond is van waaruit iemand contact heeft met een instelling. Vaak is dat lang niet zo eenduidig als de tweedeling professional-breed publiek veronderstelt. Een opvallende ontwikkeling is bovendien dat professionals die zich met presentatie- en ontwikkelinstellingen inlaten, lang niet altijd meer alleen uit de kunstsector komen, maar juist ook uit andere domeinen, zoals zorg, onderwijs, welzijn of natuur & milieu. Het doet er ook toe waar publiek vandaan komt, omdat dit iets zegt over het werkgebied van de instelling: is dat vooral internationaal, eerder nationaal, stedelijk of gericht op de directe omgeving? Het hangt van het profiel van de instelling af, welke eigenschappen van het publiek relevant zijn, denk bijvoorbeeld aan woonplaats, leeftijd en werkkring.

stappenplan

Hoe kan je het beste eigenschappen van je publiek noteren?

Cijfers die je kan bijhouden over makersactiviteiten zijn onder andere:

aantal makers/deelnemers

aantal betrokkenen en professionals met wie makers/deelnemers als deel van de activiteit in contact zijn gekomen

intensiteit en duur van de relatie met makers/deelnemers

stappenplan

Hoe kan je het beste eigenschappen van je publiek noteren?

Cijfers die je kan bijhouden over makersactiviteiten zijn onder andere:

aantal makers/deelnemers

aantal betrokkenen en professionals met wie makers/deelnemers als deel van de activiteit in contact zijn gekomen

intensiteit en duur van de relatie met makers/deelnemers

Over verhalen verzamelen

Het kan heel interessant zijn om te bekijken wat er voortkomt uit het contact met publiek. Momenteel wint het begrip impact binnen en buiten de kunstsector snel aan populariteit. Impact is niet te meten, zeggen we vaak, maar het is zeker wel in beeld te brengen, bijvoorbeeld door verhalen te verzamelen. Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode die goed past bij hedendaagse beeldende kunstinstellingen. Er zijn in presentatie- en ontwikkelinstellingen veel verhalen aanwezig over de impact van het contact met makers, deelnemers, gebruikers, bezoekers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, maar die blijven nog vaak binnenskamers. Door verhalen verzamelen te zien als een waardevol onderdeel van het rapporteren over publieksbereik, onstaat een veel rijker en completer beeld.

Over verhalen verzamelen

Het kan heel interessant zijn om te bekijken wat er voortkomt uit het contact met publiek. Momenteel wint het begrip impact binnen en buiten de kunstsector snel aan populariteit. Impact is niet te meten, zeggen we vaak, maar het is zeker wel in beeld te brengen, bijvoorbeeld door verhalen te verzamelen. Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode die goed past bij hedendaagse beeldende kunstinstellingen. Er zijn in presentatie- en ontwikkelinstellingen veel verhalen aanwezig over de impact van het contact met makers, deelnemers, gebruikers, bezoekers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, maar die blijven nog vaak binnenskamers. Door verhalen verzamelen te zien als een waardevol onderdeel van het rapporteren over publieksbereik, onstaat een veel rijker en completer beeld.

stappenplan

Hoe kan je het beste verhalen van je publiek verzamelen?

Cijfers die je kan bijhouden over makersactiviteiten zijn onder andere:

aantal makers/deelnemers

aantal betrokkenen en professionals met wie makers/deelnemers als deel van de activiteit in contact zijn gekomen

intensiteit en duur van de relatie met makers/deelnemers

stappenplan

Hoe kan je het beste verhalen van je publiek verzamelen?

Cijfers die je kan bijhouden over makersactiviteiten zijn onder andere:

aantal makers/deelnemers

aantal betrokkenen en professionals met wie makers/deelnemers als deel van de activiteit in contact zijn gekomen

intensiteit en duur van de relatie met makers/deelnemers

verken de publieksrelaties

Hoe ben je bezig met je publiek?

Over deze site

Ditisonspubliek.nl kun je als presentatie- of ontwikkelinstelling gebruiken om inzicht te krijgen in je publieksbereik én dit inzicht te delen met anderen, bijvoorbeeld fondsen of sponsors.

een initiatief van

MOKER / P_Oi (2022)

Over deze site

Ditisonspubliek.nl kun je als presentatie- of ontwikkelinstelling gebruiken om inzicht te krijgen in je publieksbereik én dit inzicht te delen met anderen, bijvoorbeeld fondsen of sponsors.

een initiatief van

MOKER / P_Oi (2022)

Over deze site

Ditisonspubliek.nl kun je als presentatie- of ontwikkelinstelling gebruiken om inzicht te krijgen in je publieksbereik én dit inzicht te delen met anderen, bijvoorbeeld fondsen of sponsors.

een initiatief van

MOKER / P_Oi (2022)